Przewiń do góry
facebook

Wydawnictwo Apostolicum

Historia
Księża i bracia Pallotyni rozpoczęli w Polsce działalność apostolską pod koniec roku 1907, a już w styczniu 1908 roku wydali pierwszy numer miesięcznika „Królowa Apostołów”. Pierwsze pozycje książkowe wydane ich staraniem ukazały się w Cieszynie w 1913 roku. Siedziba wydawnictwa pallotyńskiego znajdowała się wtedy w Wadowicach na Kopcu.
W okresie międzywojennym wydawanie książek i czasopism było jednym z naczelnych zadań pallotynów w Polsce. Od 1927 roku wydawnictwo, drukarnia i księgarnia mieściły się w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu 7. Tam też ukazywały się czasopisma, jak: „Przegląd Katolicki”, „Posiew”, „Rodzina Polska”, „Królowa Apostołów” oraz dziennik „Polak-Katolik”, kalendarze i wiele książek. We wrześniu 1939 roku w wyniku działań wojennych budynek drukarni spłonął doszczętnie.
Po wojnie, w 1946 roku, wydawnictwo i drukarnię reaktywowano w Ołtarzewie. W 1947 roku uruchomiono wydawnictwo w Poznaniu. Na początku 1948 roku oba wydawnictwa połączono w jedno i nadano mu nazwę „Pallottinum”. Wydawnictwo „Pallottinum” znane jest przede wszystkim z wydania pierwszego od czasów księdza Jakuba Wujka, całkowitego i nowego tłumaczenia Pisma Świętego na język polski - Biblii Tysiąclecia oraz ksiąg liturgicznych.

Początki Wydawnictwa Apostolicum
Księża Pallotyni w 1972 roku rozpoczęli budowę nowej drukarni w Ząbkach koło Warszawy. W 1984 roku nazwano ją „Pallottinum II”. W obliczu nowych zadań apostolskich, w 1993 r. Polską Prowincję Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów przekształcono w dwie Prowincje. W wyniku tego podziału, w Ząbkach na bazie istniejącej Drukarni Pallottinum II powstało – Apostolicum Wydawnictwo i Drukarnia Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla.
Nazwa Apostolicum oddaje profil wydawniczy oficyny. Łacińskie Symbolum Apostolicum (potocznie: Skład apostolski, Wierzę w Boga) oraz charyzmat przekazany Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego przez Założyciela św. Wincentego Pallottiego zobowiązuje do pracy na rzecz krzewienia wiary. Między innymi poprzez działalność wydawniczą pallotyni realizują to zadanie w Polsce i poza granicami.

Teraźniejszość
Apostolicum jako Wydawnictwo i Drukarnia szybko stało się rozpoznawalne, między innymi dzięki interesującym i znaczącym pozycjom wydawniczym jak „Rozmowy z Bogiem” (hiszp. Hablar con Dios) - ks. Francisco Fernándeza Carvajala zawierającej rozważania na każdy dzień roku liturgicznego, czy Biblia i jej kultura, albo aktualnie wydawanym komentarzom biblijnym Ojcowie Kościoła Komentują Biblię. Drukarnia Apostolicum zawsze cieszyła się uznaniem i dobrą marką. Prężny rozwój działalności wydawniczej wieńczą liczne nagrody przyznane Wydawnictwu w Ząbkach. Od kilku lat Wydawnictwo Apostolicum oraz Drukarnia Apostolicum są odrębnymi podmiotami gospodarczymi.
Więcej na temat działalności wydawniczej i drukarskiej pallotynów można przeczytać w książkach:
100-lecie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce. Dziedzictwo-charyzmat-apostolstwo
100 lat pallotynów na ziemiach polskich